• ROK 2010

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2010

  1. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki:
  Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny oraz Krzysztof Lenart
  2. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych:
  Giulio Piantini
  3. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki:
  Zespół Badawczy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie w składzie:
  - Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
  - Dr inż. Marcin Dębowski
  - Dr inż. Marcin Zieliński
  4. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki:
  prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
  Oraz 3 wyróżnienia w formie dyplomów:
  poseł Marek Zieliński
  Jerzy Mazurczyk
  Oddział Zamojski Stowarzyszenia Elektryków Polskich

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks