• ROK 2013

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2013

  I. Kategoria: „Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”, Statuetkę otrzymuje:
  Dariusz Bliźniak – Prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
  Wyróżnienie: Jerzy Ziora - Główny Instytut Górnictwa
  II. Kategoria: „Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych”, Statuetkę otrzymują:
  1. Piotr Rudyszyn - Dyrektor Techniczny w4e Centrum Energii Wiatrowej
  2. PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik
  III. Kategoria: „Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki”, Statuetkę otrzymują:
  1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu
  2. Instytut Energii Sp. z o.o.
  IV. Kategoria: „Za osiągnięcia osiągnięcia w rozwoju polskiej ekoenergetyki”, Statuetkę otrzymują:
  1. Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic
  2. KGHM Polska S.A

  Wyróżnienie:
  Andrzej Zięcina - Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Polkowice

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks