• ROK 2015

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2015

  Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa w siódmej edycji przyznała Statuetki i wyróżnienia następującym osobom i podmiotom:

  wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki otrzymuje Pani Ewa Malicka, za upór i zaangażowanie w rozwój krajowej hydroenergetyki oraz pracę w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz European Smal Hydro Association (ESHA).

  Statuetkę w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych otrzymuje MPEC Sp. z o.o. Leszno za realizację elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, gdzie uzyskano sprawność przekraczającą 90%, w tym 46% sprawność elektryczną. Nagrodę odbierał Pan Hubert Szańca – wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

  Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Pan Bogdan Dams za budowę małej elektrowni wodnej w Jastrzębiej pod Radomiem, gdzie jako pierwszy w Polsce zastosował typ turbiny wodnej tzw. śruby Archimedesa.

  Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Gmina Karlino za konsekwentne działania w modernizacji zaopatrzenia gminy w energie i jej oszczędzanie m.in. poprzez realizację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich. Obok ocieplenia modernizowanych obiektów zastosowano pompy ciepła, zainstalowano turbiny wiatrowe, a także ogniwa fotowoltaiczne. Dokonano również modernizacji oświetlenia drogowego, gdzie konsekwentnie wprowadza się oświetlenie typu LED.Wyróżnienie odbierał Pan Piotr Woś – zastępca burmistrza

  Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi za modernizację systemu ogrzewania i oświetlenia osiedli mieszkaniowych, a także budowę instalacji solarnej oraz modernizację kotłowni osiedlowych z m.in. wykorzystaniem spalania biomasy. Wyróżnienie odbierał Pan Józef Wawrzyn Prezes oraz Pan Artur Radzaj

  Statuetkę w kategorii osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki otrzymuje pan prof. dr hab. inż. Jan Kiciński za wieloletnią pracę naukową i liczne publikacje w zakresie ekoenergetyki, szczególnie w zakresie nowych technologii dla małoskalowej i rozproszonej energetyki (układy CHP i ORC), a także opracowanie systemu komputerowego MESWIR do nieliniowego opisu stanu dynamicznego złożonych układów.

  Statuetkę w kategorii zasług we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji otrzymuje pan prof. dr hab. Piotr Wrzecioniarz za 35 letnie działania na rzecz ekomotoryzacji, promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie tradycyjnych paliw oraz innowacji technologicznych w pojazdach mechanicznych, a także liczne publikacje oraz promowanie idei ekomotoryzacji w środowisku młodych uczonych i studentów.

  Statuetkę w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje Laborabis – Adam Ilnicki z Prudnika za badania i pracę nad prototypem silnika pneumatycznego bazującego na obrotowym tłoku potwierdzone opatentowanymi rozwiązaniami zastosowanymi w tym silniku o nr. 386619 i 392899.

  Wyróżnienie w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje ELE-DRIVECO Sp. z o.o. za wieloletnie poszukiwania konstrukcyjne i tunningowe zwieńczone opracowaniem i wdrożeniem do produkcji pojazdu elektrycznego eBUGGY. Statuetkę odbierze Pan Jędrzej Dąbrowski – dyrektor zarządzający

  Wyróżnienie w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje URSUS za opracowanie zaawansowanego technologicznie elektrycznego autobusu do transportu komunalnego z zastosowaniem mikroźródeł w postaci paneli fotowoltaicznych. Statuetkę odbierze pan Marek Pol – Przewodniczący Rady Nadzorczej

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks