• ROK 2016

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2016

  OSOBY


  I. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki:

  Statuetka dla Andrzeja Koniecko – Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej

  Wyróżnienia dla
  Dr inż. Andrzej Siemaszko
  Michał Lis – Prezesa Energetyka Wodna Sp. z o.o.
  Edward Licznerski – Prezes Zarządu OPTIMA INVEST S.A.

  II. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych
  Statuetka dla Stanisław Galara – Prezes Galmet sp. z o.o.

  III. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki

  Statuetkę przyznano dr hab. inż. Dariuszowi Kardaś, profesorowi IMP PAN
  Wyróżniono:
  Dr hab. inż. Aleksandrę Borsukiewicz – Gozdur
  Prof. dr hab. inż. Marię Ząbkowską – Wacławek

  IV. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji
  Statuetki nie przyznano
  Wyróżniono:
  Dr inż. Wacława Hepnera
  Dr hab. inż. Jakuba Bernatta, profesora w KOMEL

  V. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji

  Statuetkę przyznano prof. dr hab. inż. Witoldowi Grzegożkowi
  Wyróżniono:
  Dr hab. inż. Krzysztofa Biernata, profesora w PIMOT

  FIRMY


  I. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki:
  1. Statuetka dla Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii sp. z o.o.
  2. Wyróżnienia dla 7bar Sp. z o.o. oraz EKOINBUD Sp. z o.o.

  II. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych:
  Statuetka dla Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie – Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
  Wyróżnienia dla
  BIOGAL sp. z o.o.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Żuławy”
  „Sol – War” Zakład Usług C.O. Wod–Kan, Gaz

  III. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji
  Statuetka dla P.W. BARTESKO Koźmin Wielkopolski

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks