• ROK 2017

  Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2017

  Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii w zakresie ekoenergetyki

  - statuetka Infracorr sp. z o.o.
  - wyróżnienie Mirosław Czarnik
  - wyróżnienie Tomasz Koprowiak
  - wyróżnienie Gmina Przywidz
  - wyróżnienie Instytut OZE Sp. z o.o.

  Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki

  - statuetka Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
  - statuetka dr inż. Tadusz Żurek
  - wyróżnienie TVS (Telewizja Silesia)
  - wyróżnienie dr inż. Agnieszka Raducka
  - wyróżnienie Piotr Pawelec

  Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii w zakresie ekomotoryzacji

  - wyróżnienie Bioagra S.A.
  - wyróżnienie Triggo – Rafał Budweil

  Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki

  - statuetka prof. dr inż. Wiesława Pabjańczyk
  - wyróżnienie dr inż. Rafał Setlak, dr inż. Marcin Fice
  - wyróżnienie dr inż. Marcin Lackowski

  Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji

  - statuetka prof. dr hab. Stanisław Karpiński
  - wyróżnienie Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu ekomotoryzacji

  - statuetka Melex Sp. z o.o.
  - wyróżnienie Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  - wyróżnienie BMZ Poland Sp. z o.o.

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks