Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres pięcioletniej kadencji. Do zakresu kompetencji Rady Programowej należy :

 1. inspirowanie i ocena działań merytorycznych Fundacji
 2. opiniowanie programów merytorycznych
 3. budowanie wizerunku i wspieranie fundacji w jej działalności statutowej

Aktualnie w skład Rady Programowej wchodzą:

 • Mgr Dariusz Bliźniak,
 • Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki,
 • Dr inż. Robert Piątek,
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk,
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek,
 • Mgr Marek Tramś – Przewodniczący ZPP
 • Mgr Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic
 • Dr Zenon Wiertelorz.