• NAGRODA ZIELONEGO FENIKSA

  Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Festiwalu Ekoenergetyki.  Statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach:
  Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
  Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki
  Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki
  Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

  Ekomotoryzacja - od 2021 r. odrębna Kapituła.
  Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji
  Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacyjnej
  Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekomotoryzacji
  Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekomotoryzacji

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks