Podsumowanie VII Festiwalu

W dniach 15-18 października odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, organizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Polski Związek Motorowy. W ciągu trzech pierwszych dni zostały zrealizowane trzy odrębne moduły tego ogólnopolskiego projektu: Forum Ekoenergetyki (czwartek), EkoMotoForum (piątek) i Forum Energetyki Obywatelskiej (sobota). Moderatorem najważniejszych wydarzeń dwu pierwszych dni był […]

Laureaci Statuetek Zielonego Feniksa 2015

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa w siódmej edycji przyznała Statuetki i wyróżnienia następującym osobom i podmiotom: wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki otrzymuje Pani Ewa Malicka, za upór i zaangażowanie w rozwój krajowej hydroenergetyki oraz pracę w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz European Smal Hydro Association (ESHA). Statuetkę w kategorii: osiągnięcia […]