efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej na każdym etapie przemian, tzn. podczas pozyskiwania paliw, wytwarzania nosników energii, przesyłu i dystrybucji energii, jej rozdziału aż po końcowe jej wykorzystanie, jest najbardziej ekologicznym zachowaniem. Najczystsza jest bowiem energia zaoszczędzona – niewyprodukowana! Powinniśmy dążyc do zwiększania wolumenu negawatów – zaoszczędzonych strumieni energii chemicznej paliwa. Zgodnie z badaniami światowej gospodarki energetycznej wydatki przeznaczone na ten cel w istotny sposób przyczyniły sie do uzyskanych efektów i niektórzy wyciagaja wnioski, że tzw. „szóste paliwo”, za które uważana jest poprawa efektywności energetycznej jest bliskie osiągniecia pierwszej pozycji w światowym bilansie energetycznym.

Racjonalne korzystanie z energii, poprawa efektywności odbiorników, zwiększanie udziału wysokosprawnej kogeneracji w miksie energetycznym, podnoszenie sprawności w energetyce zawodowej, popularyzacja energetyki rozproszonej to wszystko przykładowe środki poprawy efektywności energetycznej.

Gdzie jest największy potencjał poprawy? W gospodarce komunalnej – poprzez poprawe izolacyjności budynków. Stąd nowe standardy w zakresie dopuszczalnych oporów cieplnych przegród nowobudowanych i poddawanych remontom budynków mieszkalnych oraz wysokie standardy dla obiektów użyteczności publicznej.

Gdzie jest największa opłacalność? W przemyśle – poprzez wykorzystanie energii odpadowej, zmianę nawyków czy organizacji pracy, proste izolowanie czy bardziej racjonalną gospodarkę remontowo-konserwacyjną… Istotne są stosowane sposoby regulacji oraz właściwy dobór napędów do wydajności maszyn roboczych. Źródłem dużych strat są często instalacje spręzonego powietrza. To tylko kilka przykładów – konkretnie na postawione pytanie odpowiadają wnioski z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej