odnawialne źródła energii

Zgodnie z fundamentalną zasadą fizyki energii nie można wytworzyć ani zniszczyć,a w wyniku przemian zmieniają się jedynie jej formy. W tym kontekście trudno mówić o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. Uwzględniając jednak odpowiednio krótki horyzont czasowy można rozróżnić niewyczerpywalne zasoby odnawialne (słońce, wiatr, geotermia, woda, biomasa, odpady) od bogatych energetycznie zasobów paliw kopalnych, które powstawały w długotrwałych procesach i z powodu intensywnej konsumpcji ich rozpoznane zasoby znacząco się skurczyły.

Energetyka odnawialna nie stanowi alternatywy dla energetyki konwencjonalnej ale jej istotne dopełnienie. Wszędzie tam gdzie lokalnie występują sprzyjające warunki do wykorzystania zasobów słońca, wiatru, wody, ciepła z wnętrza ziemi czy biomasy w sposób technicznie uzasadniony i racjonalny ekonomicznie, włączając w to również możliwość lokalnej konsumpcji wyprodukowanej energii, należy to czynić. Na projekty należy jednak spoglądać z dystansu, mając na uwadze zasadę „po pierwsze nie szkodzić”. Zawsze należy stosować kryteria zrównoważonego rozwoju.

Naszym zdaniem odnawialne źródła energii powinny być użytkowane lokalnie w instalacjach małej i średniej skali pracujących w celu pokrycia rzeczywiście występujących potrzeb energetycznych.
Energetyka zawodowa powinna raczej być zorientowana na wdrażanie nowoczesnych wysokosprawnych technologii niekoniecznie opartych na zasobach odnawialnych. W przypadku dużych instalacji gęstość energii dostarczanej w paliwie odgrywa olbrzymią rolę.

panele pvGłównym źródłem energii dla Ziemi jest Słońce, które kształtuje warunki życia na naszej planecie. Energetyka solarna dzisiaj to najbardziej dynamicznie rozwijany segment energetyki odnawialnej. Jej wykorzystanie nie ogranicza się do zaspokajania potrzeb cieplnych ale również do produkcji energii elektrycznej z coraz większą sprawnością

turbina wiatrowaPoziome przemieszczanie mas powietrza wynikające z różnicy ciśnień i ukształtowania powierzchni Ziemi od starożytności wykorzystywano do napędu statków i okrętów – prosty wynalazek żagla zrewolucjonizował dalekomorskie podróże oraz ówczesne podboje wojenne. Od wieków średnich siłę wiatru wykorzystywano na lądzie napędzając młyny. Dziś turbiny wiatrowe różnej skali i konstrukcji, produkujące energię elektryczną są bardzo rozpowszechnione na wszystkich kontynentach zamieszkałych przez ludzi.

młyn wodnyWspominając średniowieczne młyny nie sposób zapomnieć o tych, które były budowane nad rzeką, potokiem, czy innym ciekiem wodnym. Energię przepływającej wody wykorzystujemy po dziś dzień tam gdzie istniejące naturalne lub sztuczne spadki w racjonalny sposób to umożliwiają. Oprócz tego stawiamy kolejne kroki do wykorzystania energii jaką niosą ze sobą fale – energia pływów morskich. Wykorzystujemy także elektrownie szczytowo-pompowe jako wielkoskalowe magazyny energii aby zrównoważyć zapotrzebowanie w sieci pomiędzy szczytem a doliną.

gejzer - energia geotermalaWe wnętrzu Ziemi zgromadzone są istotne pokłady ciepła, których skutki obserwujemy np. w postaci wulkanów czy gejzerów. Zasoby geotermalne są zazwyczaj bardzo głęboko położone ale zdarza się czasem, ze są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Możliwość ich racjonalnego wykorzystania zależy przede wszystkim od poziomu temperaturowego. Przy relatywnie niskich temperaturach dominuje wykorzystanie rekreacyjne nad energetycznym.

zasobnik drewnaPierwszym paliwem, które masowo było wykorzystywane przez ludzi od zarania naszej cywilizacji było drewno. Służyło przede wszystkim do ogrzewania, rozświetlania ciemności i przygotowywania posiłków. Biomasa także dziś pozostaje ważnym paliwem w związku z przyjmowaną za zerową emisją dwutlenku węgla podczas jej spalania. Bioenergetyka nie ogranicza się do spalania drewna, ale dotyczy różnych sposobów konwersji (termicznej, chemicznej i biologicznej) różnych rodzajów biomasy (celowo uprawianej i odpadowej, a także biofrakcji odpadów komunalnych).