Nasze inicjatywy

Swoją działalność Fundacja rozpoczęła od organizacji Forum Ekoenergetycznego – imprezy, której celem było spotkanie przedstawicieli wszystkich branż i środowisk społecznych związanych z ekoenergetyka oraz wymiana praktycznych doświadczeń zdobytych w czasie wdrażania projektów inwestycyjnych. Forum, począwszy od roku 2009, jest organizowane corocznie w Polkowicach. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Forum jest dobrą okazją aby nagradzać te osoby i podmioty, które zasłużyły się dla rozwoju ekoenergetyki w Polsce. Fundacja ustanowiła statuetkę Zielonego Feniksa, którą honoruje laureatów w kilku kategoriach – za wdrożenia, za badania i rozwój, za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki oraz za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

Nową inicjatywą, która podejmujemy w roku 2014 jest współorganizacja Festiwalu Ekoenergetyki wraz z miastem Opole i Politechnika Opolską. Od 2015 roku postanowiliśmy połączyć Forum Ekoenergetyczne i EkoMotoForum oraz imprezy im towarzyszące pod szyldem Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.