Forum Ekoenergetyczne

Strona domowa forum znajduje się pod adresem www.forumekoenergetyczne.pl


Pierwsze Forum odbyło się w Polkowicach w dniach 25-27 września 2009 roku. Było to największe w tamtym czasie spotkanie środowiska ekoenergetyki i rolnictwa energetycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich środowisk zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zarówno organizacje biznesowe jak i naukowcy, stowarzyszenia branżowe itp. Istotnym novum forum był udział przedstawicieli samorządów lokalnych i rolników zainteresowanych produkcją biomasy lub inwestycjami w OZE.

Formuła Forum realizowała się w trzech równoległych blokach:

  1. „Warsztaty dobrych praktyk”, na których przedstawiono praktyczne aspekty i doświadczenia już zrealizowanych inwestycji w obszarze ekoenergetyki.
  2. Konferencja Nauka i Praktyka poświęcona problematyce OZE.
  3. Cykl paneli dyskusyjnych o tematyce ekoenergetycznej oraz możliwościach i barierach rozwoju w Polsce energetyki opartej o źródła odnawialne.

Poza tym w Polkowicach odbywały się liczne imprezy towarzyszące, miedzy innymi targi ekoenergetyki „Eco Source”, wyjazdowe posiedzenia organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Klastra 3×20, Platformy Innowacyjna Gmina Wiejska, Związku Gorzelni Polskich, Polskiej Izby Biomasy, konkurs „Green Energy Network”, seminaria problemowe (np. Budowa biogazowni rolniczej krok po kroku), wystawa pojazdów o alternatywnych napędach oraz wydarzenia kulturalne.

Forum było pierwszym ponad branżowym spotkaniem i okazją do wymiany poglądów i wiedzy środowiska ekoenergetycznego. Postanowiono kontynuować tę inicjatywę. Fundamentem przyszłych spotkań jest przyjęta przez uczestników Polkowicka Deklaracja Ekoenergetyki, stanowiąca najbardziej syntetyczny manifest programowy Forum. Pierwszym uczestnikiem Forum, który podpisał Deklarację był prof. Jerzy Buzek.

Polkowicka Deklaracja Ekoenergetyki:

  1. Pamiętaj, że pozostajemy częścią przyrody i zależymy od zasobów naszej planety.
  2. Chroń środowisko redukując ilość odpadów i zmniejszając szkodliwe emisje.
  3. Oszczędzaj energię i staraj się pozyskiwać ją ze źródeł odnawialnych.
  4. Zdobywaj wiedzę o energii odnawialnej ale pamiętaj, że także jej rozwój musi być przyjazny środowisku.
  5. Zmieniaj nieprzychylne ekoenergetyce nawyki i postawy.


Galerie zdjęć z lat poprzednich możesz zobaczyć na tej stronie

Od roku 2015 podjęliśmy decyzję o zintegrowaniu wszystkich imprez pod szyldem Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki. Forum Ekoenergetyczne tym samym przerodziło się w imprezę większą, o szerszym zakresie tematycznym. W 2015 roku Forum Ekoenergetyczne odbędzie się w Opolu w pierwszym dniu VII Ogólopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki