Już jutro!


Już jutro rozpoczynamy pierwszy Festiwal Ekoenergetyki w Opolu. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego od godziny 10:00. Przypominamy, ze wstęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.
Pierwszy dzień zapowiada się bardzo intensywnie. Wykład inauguracyjny pt. „Spójność rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce z sześcioma potencjalnymi programami energetyczno-gospodarczymi” wygłosi prof. Jan Popczyk. W planie miedzy innymi Konferencja Naukowo-Praktyczna o nowych rozwiązaniach związanych z #OZE oraz budownictwem energooszczędnym, Warsztaty Dobrych Praktyk dotyczące  nowych rozwiązań w ekoenergetyce, blok obejmujący seminarium, warsztaty dobrych praktyk i dyskusje panelową poświęcony efektywności energetycznej w przemysle oraz Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra. Centralnym wydarzeniem dnia będzie moderowany przez red.T.  Zubilewicza panel dyskusyjny pt. „Miejsce ekoenergetyki w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w którym wezmą udział m.in. Bernard Błaszczyk, Michał Wilczyński, prof. Janusz Gołaszewski, Mieczysław Koch, Waldemar Pawlak i Zbigniew Szpak. Panel odbędzie się w głównej sali Festiwalu w godz. 13:30-15:00.  Będziemy starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w polskich warunkach ekoenergetyka może być znaczącym uzupełnieniem konwencjonalnych źródeł energii aspekcie makroenergetycznym?
  2. Czy w warunkach lokalnych rozwój ekoenergetyki ma odrębne uzasadnienie w stosunku do aspektu makro, czy też nie?
  3. Czy istnieje istotna różnica w strukturze zaopatrzenia w energię dziś, za lat 20 i za lat 75? (determinanty bezpieczeństwa energetycznego „dziś” i „jutro”)
  4. Czy bezpieczeństwo energetyczne jest jedynym aspektem, który powinien determinować kształt rozwoju polskiej energetyki? Jeżeli istnieją również inne uwarunkowania dla rozwoju ekoenergetyki, to jakie?

Przez cały czas będzie możliwość zwiedzania wystawy pojazdów, urządzeń i technologii proekologicznych. Popołudniem, ok. 16:30, planujemy dodatkowo umożliwić spotkania mieszkańców Opola z ekspertami w formie miniseminariów przebiegających w nieformalnej atmosferze. O miejscach tych spotkań będziemy informować w czasie festiwalu.

Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy postanowili nas wesprzeć w organizacji tej imprezy – staraliśmy się ich wymienić na stronie SPONSORZY. To dzięki nim Festiwal ma charakter otwarty i wstęp jest wolny!

Zapraszamy jutro i w następnych, pełnych atrakcji dniach festiwalu.