Laureaci Statuetek 2014


W czwartek wieczorem odbyła się VI Gali Ekoenergetyki, podczas której Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa ogłosiła kto został laureatem tegorocznej edycji Statuetek Zielonego Feniksa. W tym roku po raz pierwszy nagrody przyznawano w dwóch dziedzinach: ekoenergetyka i ekomotoryzacja. W każdej z dziedzin rozpatrywano trzy kategorie: osiągnięcia naukowe i badawcze, popularyzacja i upowszechnianie idei oraz zrealizowany projekt.

Laureatami w dziedzinie EkoEnergetyka zostali:

 • Badania naukowe: Zespoł Badawczy Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska–Baryła za badania w zakresie procesów biorafineryjnych i małoskalowej energetyki odnawialnej
 • Popularyzacja i upowszechnianie idei ekoenergetyki: Pan Wojciech Treter za obywatelską inicjatywę stworzenia internetowego portalu „CzysteOgrzewanie.pl”.
  W tej kategorii wyróżniono także Pana Radosława Koropisa za stworzenie systemu grupowych ubezpieczeń elektrowni wodnych oraz zaangażowanie w utworzenie podmiotu zajmującego się obrotem energii elektrycznej wytworzonej w OZE – „TRMEW-Obrót”, Gminę Radzionków za przeprowadzenie wzorcowych przedsięwzięć w partnerstwie publiczno – prywatnym w zakresie oszczędności w zaopatrzeniu gmin w energię oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za wieloletnią promocję problematyki ekoenergetycznej, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania czystych źródeł energii oraz ograniczenia niskiej emisji
 • Zrealizowany projekt: ACCIONA Energy Poland Sp. z o.o. za realizację dwóch farm wiatrowych: Golice Wind Farm – o mocy 38 MW oraz Krobia Południe o mocy 33 MW oraz QUERCUS Sp. z o.o. w Jedwabnie za stworzenie ciągu technologicznego do pozyskiwania i przetwarzania biomasy z agroplantacji oraz lasów
  W tej kategorii Kapituła wyróżniła także Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu za instalację odgazowania wysypiska odpadów i produkcje energii elektrycznej w wyniku spalania pozyskanego biogazu w agregacie kogeneracyjnym i Pana Janusza Szefera z Turawy za pionierską realizację w roku 2003 domu jednorodzinnego o cechach domu pasywnego.

Laureatami w dziedzinie EkoMotoryzacja zostali:

 • Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji:  SINDTECH Sp. z o.o. z Opola za opracowanie nowej koncepcji układu zasilania silników spalinowych uzupełnionego o system SmogKiller do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
 • Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji: prof. dr hab. inż. Antoniego Szumanowskiego za wieloletnie zaangażowanie w popularyzację napędów hybrydowych i elektrycznych w motoryzacji
 • Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji: AMZ – Kutno Sp. z o.o. za opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusu elektrycznego przeznaczonego do komunikacji komunalnej
  Kapituła wyróżniła także Auto Power Electronic za system oświetlenia oparty na technologii led zastrzeżony pod nazwą LEDOOWKA

Pobierz dokument PDF.

laureaci Zielonego Feniksa

laureaci Zielonego Feniksa  laureaci Zielonego Feniksa

One thought on “Laureaci Statuetek 2014

Comments are closed.