Laureaci Statuetek Zielonego Feniksa 2015


Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa w siódmej edycji przyznała Statuetki i wyróżnienia następującym osobom i podmiotom:

  • wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki otrzymuje Pani Ewa Malicka, za upór i zaangażowanie w rozwój krajowej hydroenergetyki oraz pracę w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz European Smal Hydro Association (ESHA).
  • Statuetkę w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych otrzymuje MPEC Sp. z o.o. Leszno za realizację elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, gdzie uzyskano sprawność przekraczającą 90%, w tym 46% sprawność elektryczną.Nagrodę odbierał Pan Hubert Szańca – wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
  • Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Pan Bogdan Dams za budowę małej elektrowni wodnej w Jastrzębiej pod Radomiem, gdzie jako pierwszy w Polsce zastosował typ turbiny wodnej tzw. śruby Archimedesa.
  • Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Gmina Karlino za konsekwentne działania w modernizacji zaopatrzenia gminy w energie i jej oszczędzanie m.in. poprzez realizację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich. Obok ocieplenia modernizowanych obiektów zastosowano pompy ciepła, zainstalowano turbiny wiatrowe, a także ogniwa fotowoltaiczne. Dokonano również modernizacji oświetlenia drogowego, gdzie konsekwentnie wprowadza się oświetlenie typu LED.Wyróżnienie odbierał Pan Piotr Woś – zastępca burmistrza
  • Wyróżnienie w kategorii: osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi za modernizację systemu ogrzewania i oświetlenia osiedli mieszkaniowych, a także budowę instalacji solarnej oraz modernizację kotłowni osiedlowych z m.in. wykorzystaniem spalania biomasy. Wyróżnienie odbierał Pan Józef Wawrzyn Prezes oraz Pan Artur Radzaj
  • Statuetkę w kategorii osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki otrzymuje pan prof. dr hab. inż. Jan Kiciński za wieloletnią pracę naukową i liczne publikacje w zakresie ekoenergetyki, szczególnie w zakresie nowych technologii dla małoskalowej i rozproszonej energetyki (układy CHP i ORC), a także opracowanie systemu komputerowego MESWIR do nieliniowego opisu stanu dynamicznego złożonych układów.
  • Statuetkę w kategorii zasług we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji otrzymuje pan prof. dr hab. Piotr Wrzecioniarz za 35 letnie działania na rzecz ekomotoryzacji, promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie tradycyjnych paliw oraz innowacji technologicznych w pojazdach mechanicznych, a także liczne publikacje oraz promowanie idei ekomotoryzacji w środowisku młodych uczonych i studentów.
  • Statuetkę w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje Laborabis – Adam Ilnicki z Prudnika za badania i pracę nad prototypem silnika pneumatycznego bazującego na obrotowym tłoku potwierdzone opatentowanymi rozwiązaniami zastosowanymi w tym silniku o nr. 386619 i 392899.
  • Wyróżnienie w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje ELE-DRIVECO Sp. z o.o. za wieloletnie poszukiwania konstrukcyjne i tunningowe zwieńczone opracowaniem i wdrożeniem do produkcji pojazdu elektrycznego eBUGGY. Statuetkę odbierze Pan Jędrzej Dąbrowski – dyrektor zarządzający
  • Wyróżnienie w kategorii osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji otrzymuje URSUS za opracowanie zaawansowanego technologicznie elektrycznego autobusu do transportu komunalnego z zastosowaniem mikroźródeł w postaci paneli fotowoltaicznych. Statuetkę odbierze pan Marek Pol – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Fot. Artur Ślimak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego