Nagroda Zielonego Feniksa 2018


Na X Gali Zielonego Feniksa Statuetki otrzymali:

 1. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
  •  Klaster 3×20 w Gliwicach – w imieniu klastra nagrodę odebrał prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
 2. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych
  • instytucja – Alumast S.A. Wodzisław Śląski
  • instytucja – ComRebars sp. z o.o. Świętochłowice
  • osoba – Henryk Biały – Prezes Zarządu Corab sp. z o.o.
 3. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki
  • instytucja – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu – w imieniu instytutu nagrodę odebrał prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
  • osoba – dr hab. inż. Jacek Dach
 4. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji
  • instytucja – Auto Power Electronic Opole
  • osoba – Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych PWr –  prezes dr Zbigniew Żelazny
 5. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacyjnych
  • instytucja – SAV Studio Skoki
 6. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji
  • osoba – prof. dr hab. inż. Lech Sitnik
 7. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki
  • instytucja – Grupa CZH S.A. Katowice

Fot.: Artur Ślimak Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego