Projekty UE

Nasza Fundacja realizowała nastepujące projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Projekty dotyczyły zagadnień praktycznych związanych z energetyką wiatrową i biogazową na terenach wiejskich

1. Jesteśmy aktywni – stawiamy na edukację

2. Bądź aktywny postaw na edukację

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego Kapitał Ludzki