Stawiamy na edukację

Jesteśmy aktywni – stawiamy na edukację

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Projekt był realizowany wspólne z w4e Centrum Energetyki Wiatrowej oraz gmina Rudzieniec. Projekt składał się ze spotkań informacyjnych z ekspertami z obszaru biogazu i energetyki wiatrowej. Podsumowaniem projektu była konferencja pt. „PRAKTYCZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ZIELONA ENERGIĘ”, która odbyła się 11 lutego 2013 roku w restauracji „Leśna Perła” w Rudzińcu.

Tematyka spotkań informacyjnych:

Pierwszy dzień spotkań informacyjnych będzie przebiegał pod dyktando trzech tematów z branży energetyki wiatrowej.

  • ABC Energetyki Wiatrowej: ekspert przedstawi na spotkaniu podstawy działania elektrowni wiatrowych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak budowa elektrowni wiatrowej, zasady działania wiatraków, prognozy rozwojowe branży, różnice między starą a fabrycznie nową turbiną, etapy inwestycyjne oraz inne tematy z zakresu wiedzy ogólnej o elektrowniach wiatrowych.
  • Energetyka wiatrowa jako dodatkowe źródło dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich: menadżer energetyki wiatrowej w sposób szczegółowy omówi korzyści dla mieszkańców gmin oraz samych gmin płynące z budowy wiatraków. Podane zostaną informacje jak powinny wyglądać relacje pomiędzy inwestorami farm wiatrowych, a mieszkańcami i gminą. Eksperci odpowiedzą na pytania jak powinna wyglądać odpowiednia umowa dzierżawy, jaka działka nadaję się pod budowę wiatraka.
  • Wpływ elektrowni wiatrowych na otoczenie: podczas tego bloku tematycznego, specjalista opowie o oddziaływaniu na środowisko wiatraków. Szczegółowo omówione zostanie oddziaływanie na ludzi i zabudowania- emisja hałasu i infradźwięków, padanie cienia, wpływ na ptaki, nietoperze, pszczoły.

Drugi dzień spotkań informacyjnych to omówienie zagadnień z zakresu biogazowni.

  • Biogazownia podstawowe informacje: ekspert przedstawi podstawy technologii, rodzaje biogazowni, specyfikę biogazowni rolniczej, optymalizacja substratów biogazowni rolniczej oraz właściwości i sposoby zagospodarowania nawozu (sedymentu) pofermentacyjnego.
  • Otoczenie biogazowni. W bloku tym zostaną omówione: możliwości wykorzystania biogazu, pojęcie i rodzaje kogeneracji jak i przykładowe sposoby wykorzystania ciepła, proenergetyczne wykorzystanie sedymentu.
  • Proces inwestycyjny oraz finansowanie. Specjalista przedstawi m.in. studium celowości, opinie środowiskowe, studium wykonalności. Omówione zostanie również uzyskiwanie pozwolenia na budowę, pozyskiwanie finansowania i refinansowania.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj i tutaj.