Rada Programowa

Rada Programowa Fundacji powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres pięcioletniej kadencji. Do zakresu kompetencji Rady Programowej należy :

  1. inspirowanie i ocena działań merytorycznych Fundacji
  2. opiniowanie programów merytorycznych
  3. budowanie wizerunku i wspieranie fundacji w jej działalności statutowej

Aktualnie w skład Rady Programowej wchodzą:

– mgr Dariusz Bliźniak
– dr inż. Robert Piątek
– prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
– mgr Wiesław Wabik
– mgr inż. Andrzej Leszczyński
– prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
– mgr Marek Pol
– dr Zenon Wiertelorz – Sekretarz Rady Programowej