Podsumowanie VII Festiwalu


W dniach 15-18 października odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, organizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Polski Związek Motorowy. W ciągu trzech pierwszych dni zostały zrealizowane trzy odrębne moduły tego ogólnopolskiego projektu: Forum Ekoenergetyki (czwartek), EkoMotoForum (piątek) i Forum Energetyki Obywatelskiej (sobota). Moderatorem najważniejszych wydarzeń dwu pierwszych dni był red. T. Zubilewicz. Odbywającym się konferencjom popularnonaukowym, warsztatom „dobrych praktyk” i panelom dyskusyjnym towarzyszyła czterodniowa wystawa technologii i urządzeń z obszaru ekoenergetyki – w tym roku zdominowana przez ekomotoryzaję. Autonomicznymi elementami wystawy były obecność „autobusu-wystawy” instalacji OZE prezentowanego przez KAPE S.A. i prototypu nowego polskiego autobusu elektrycznego prezentowanego przez URSUS S.A. udostępnionego przez MZK Lublin, gdzie jest aktualnie testowany.

Festiwalowi towarzyszyło dwudniowe (czwartek/piątek) „Seminarium Ekoenergetyki i Ekomotoryzacji” dla młodzieży szkół średnich, którego współorganizatorem było CKP w Opolu.

Innymi towarzyszącymi Festiwalowi wydarzeniami były związane z ekomotoryzacją i bezpieczeństwem w ruchu drogowym: „Rajd o kropelce” (rywalizacja w ekodrivingu), ekobiwak karawaningowy oraz koncert myzyczny „Moto&Rock&Blues”, a także konferencja dla diagnostów samochodowych i liczne prezentacje. Szczególne znaczenie dla wsparcia idei Festiwalu a także rozwoju sportów motorowych i działań PZM w zakresie tzw. „mobitity” miała wizyta Rafała Sonika i Małgorzaty Serbin, znanych zawodników PZM. Niezwykle ciekawym było wystąpienie M.Biernackiego, który prezentował realizowany już „Projekt Paczków”.

Ważnym elementem Festiwalu była siódma edycja Gali „Zielonego Feniksa” w trakcie której wręczono statuetki i wyróżnienia tegorocznym laureatom.

prof. Jerzy Buzek Fot. Artur Ślimak, UMWO

prof. Jerzy Buzek Fot. Artur Ślimak, UMWO

Gościny Festiwalowi udzieliła Politechnika Opolska a dla gali i koncertu – Uniwersytet Opolski. W Festiwalu udział wzięli liczni goście i eksperci. Wśród polityków m.in. b. Premier RP prof. Jerzy Buzek, b. ministrowie: M.Pol, M.Kossowski, M.Wilczyński, Poseł na Sejm RP A.Bramora, przedstawiciel Ministerstawa Gospodarki, Dyr.Departamentu OZE J.Pilitowski. Wystąpił również Radca Ambasady Szwecji dr J.Neterowicz. Środowisko naukowe reprezentowali m.in. profesorowie: Z.Chłopek (Polit. Warszawska), W.Grzegożek (Polit. Krakowska), A.Kassenberg (Instytut Ekorozwoju), J.Kiciński (PAN), L.Sitnik (Polit. Wroclawska) dr.inż.Waśkiewicz (ITS), a także profesorowie opolskich uczelni m.in. A.Augustynowicz, T.Boczar, A.Gawdzik, J.Mamala, W.Skomudek, R.Ulbrich. Udział w panelach wzięli również: Prezes PZM A.Witkowski, Prezes TRMEW R.Szlęzak, Prezes IRGIT D.Bliźniak.

Największą grupą uczestników Festiwalu byli przedstawiciele firm biorący udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach dobrych praktyk oraz wystawie technologii, pojazdów i urządzeń.

W Festiwalu udział wzięli również przestawicie Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego oraz rektorzy Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego.

W trakcie Festiwalu spotkały się środowiska: naukowe, biznesowe, samorządowe, organizacji pozarządowych, młodzież szkół średnich i studenci, mieszkańcy Opola i liczni goście z całego kraju. W bieżącym roku tematyką wiodącą były energetyka rozproszona i obywatelska (prosumentcka) oraz perspektywy rozwoju ekomotoryzacji, głównie w obszarze publicznego transportu osób.

Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

EkoMotoForum 2015 w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

EkoMotoForum 2015 w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

EkoBus w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO

EkoBus w Opolu, Fot. Artur Ślimak, UMWO