Podziękowania


Dwa najważniejsze wydarzenia ekoenergetyczne już za nami. Nadszedł czas podziękowań dla wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do przygotowania i uświetnienia Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu i Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach.

Dziękujemy najpierw władzom miasta Opole i gminy Polkowice – Panu Prezydentowi Ryszardowi Zembaczyńskiemu i Panu Burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi, za objęcie swoim patronatem i włączenie się w organizację zaproponowanych przez Fundacje wydarzeń. Dziękujemy za Panów udział w Forum i Festiwalu oraz za przychylność i wsparcie dla organizatorów.

podziękowania Prezesa FundacjiDziękujemy Samorządowi Województwa Opolskiego – w szczególności Panu Marszałkowi Andrzejowi Buła i Panu Wicemarszałkowi Tomaszowi Kostusiowi – za patronat nad Festiwalem, udział w dyskusjach i udzielone wsparcie finansowe.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Opole za sfinansowanie Konferencji Naukowej „OZE i budownictwo energooszczędne – nowe rozwiązania”, seminarium „Energetyczna konwersja odpadów komunalnych ” oraz seminarium „Zaopatrzenie energetyczne miasta; oświetlenie uliczne”.

Dziękujemy naszym Sponsorom i Partnerom – to dzięki Waszemu wsparciu takie imprezy jak Festiwal i Forum Ekoenergetyczne, otwarte dla wszystkich chętnych, mogą się odbywać. Listy tegorocznych Sponsorów i Partnerów są opublikowane na stronach internetowych wydarzeń oraz na plakatach i materiałach promocyjnych związanych z poszczególnymi imprezami: Festiwal Ekoenergetyki, Forum Ekoenergetyczne. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do KGHM Polska Miedź, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i Tauron Dystrybucja. Dziękujemy wszystkim, którzy finansowo lub rzeczowo wsparli organizację ww imprez.

Dziękujemy instytucjom, które obdarzyły nas zaufaniem udzielając swoich patronatów. Ufamy, że tego zaufania nie zawiedliśmy i będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach Forum i Festiwalu.

Dziękujemy mediom lokalnym i branżowym, które promowały organizowane przez nas wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim, prelegentom, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą oraz aktywnie uczestniczyli w odbywających się w ramach Festiwalu i Forum debatach i panelach dyskusyjnych. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i punktów widzenia  zaowocuje w podejmowanych przez Państwo działaniach na rzecz rozwoju ekoenergetyki.

Dziękujemy tegorocznym laureatom Statuetek Zielonego Feniksa i zachęcamy by nie ustawać w działaniach na rzecz dalszego promowania technologii i postaw proekologicznych.

Dziękujemy wreszcie wszystkim uczestnikom, wolontariuszom  i odwiedzającym. Liczymy na kolejne spotkania w przyszłym roku i w latach następnych…