Przed nami X jubileuszowy Festiwal Ekoenergetyki


Szanowni Państwo

W bieżącym roku obchodzimy 10-cio lecie jednej z największych ogólnopolskich imprez poświęconych szeroko rozumianej ekoenergetyce (OZE, budownictwo energooszczędne, efektywność energetyczna, ekomotoryzacja itd.), która w pierwszych pięciu latach organizowana była przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gminę Polkowice pod nazwą „Forum Ekoenergetyki w Polkowicach”. Następnie, głównie z powodów logistycznych, projekt został przeniesiony do Opola, gdzie do inicjatywy dołącza PZM rozszerzając formułę o zagadnienia ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, technologie energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne itp.) ostatecznie przyjmując nazwę „Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu”.

Od dziesięciu lat impreza jest organizowana w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. W przeciągu 3-4 dni trwania każdorocznej imprezy jest realizowane kilkanaście przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze i adresacie. W „kanonie” każdego dnia-modułu jest konferencja naukowo-praktyczna (najczęściej owocująca publikacjami), warsztaty „dobrych praktyk” (głównie dla biznesu), panele dyskusyjne i seminaria tematyczne oraz wystawa urządzeń i technologii omawianych na konferencji. Kanonowi towarzyszą imprezy popularyzujące ekoenergetykę, m.in. konkursy, pokazy, przeglądy filmów, ekorajd, koferencje prasowe, filmiki i wydawnictwa celowe.

Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. Niezwykle wartościowym modułem są „warsztaty dobrych praktyk” dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swoich naśladowców. Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny udział przedstawicieli zagranicy prezentujących badania, technologie, rozwiązania prawno-finansowe swych krajów (m.in. Austria, Czechy, Niemcy, Szwecja, Ukraina).

Szczególnym elementem Festiwalu jest organizowana w jego trakcie gala wręczenia, najstarszej chyba w Polsce w obszarze ekoenergetyki, statuetek i wyróżnień „Zielonego Feniksa”.
Są one przyznawane w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki.

W trakcie Forum i Festiwalu odbyło się ok. 160 imprez, ok. 350 godzin obrad, udział wzięło ok. 6000 uczestników; kilkudziesięciu profesorów, ponad dwieście firm, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej ale także wielu rolników, prosumentów i liczna grupa młodzieży szkół średnich technicznych jak i studentów.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w tegorocznym, jubileuszowym X Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, który odbędzie się w dniach 9-12 października br.

 

 

Z poważaniem,
Dyrektor Programowy Festiwalu
Dr Zenon Wiertelorz