Podsumowanie VII Festiwalu

W dniach 15-18 października odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu, organizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Polski Związek Motorowy. W ciągu trzech pierwszych dni zostały zrealizowane trzy odrębne moduły tego ogólnopolskiego projektu: Forum Ekoenergetyki (czwartek), EkoMotoForum (piątek) i Forum Energetyki Obywatelskiej (sobota). Moderatorem najważniejszych wydarzeń dwu pierwszych dni był […]

Migawki z wystawy pojazdów

Festiwal Ekoenergetyki powoli dobiega końca. Do jutra można jeszcze zwiedzać wystawę pojazdów proekologicznych i zabytkowych. Zachęcamy, aby skorzystać z tej okazji. Aby zachętę wzmocnić zamieszczamy kilka fotek amatorsko pstrykniętych telefonem