Warsztaty „Białe Certyfikaty w praktyce” w Katowicach


Wieść gminna niesie, że potencjalni beneficjenci maja problemy z poprawnym przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla URE w celu uzyskania białych certyfikatów. W ostatnim przetargu z powodu wadliwie przygotowanych ofert zostało odrzucone aż 169 ofert. Oferty składano w styczniu 2014 a o tym, że były one wadliwe i odrzucone informacja przyszła niedawno – na koniec października br. Aby uniknąć tego typu rozczarowań można np. wziąć udział w warsztatach organizowanych przez naszego partnera – Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA. Warsztaty odbędą się w Katowicach na początku grudnia br a tutaj można zapoznać się ze szczegółami: ogłoszenie PDF i wpis na blogu

Do kogo są adresowane warsztaty? Przede wszystkim (ale nie wyłącznie) do:

  • tych, którzy przygotowują się do udziału w przetargu na białe certyfikaty po raz pierwszy
  • tych, których oferta została odrzucona w poprzednim przetargu
  • audytorów energetycznych, aby zwrócić im uwagę na niuanse proceduralne, które stanowią duże ryzyko niepowodzenia ich Klientów na drodze do białych certyfikatów

Przetarg, który zostanie ogłoszony w grudniu będzie ostatnią szansą na uzyskanie białych certyfikatów dla przedsięwzięć prooszczędnosciowych, które zostały zrealizowane przed 1 stycznia 2014 roku. Jeśli nie zostaną one zgłoszone w tym przetargu to premia rzędu ok. 1000 zł za toe energii pierwotnej zostanie bezpowrotnie stracona.