Fundacja

zielony feniks

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki

15.10.2023

Termin składania wniosków o nagrodę Zielonego Feniska

22-24.11.2023

Termin XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki

Zielony Feniks

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” powstała z potrzeby popularyzacji wiedzy o odnawialnych źródłach energii i relacjach pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym i społecznym. Ma ona na względzie kreowanie badań naukowych i wdrożeń oraz inwestycji w nowoczesne technologie z tego obszaru.

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich organizacji społecznych, samorządowych i biznesowych w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów – w tym komunalnych.

Polkowicka Deklaracja Ekoenergetyki

Oszczędzaj energię i staraj się pozyskiwać ją ze źródeł odnawialnych.

1. Pamiętaj, że pozostajemy częścią przyrody i zależymy od zasobów naszej planety.
2. Chroń środowisko redukując ilość odpadów i zmniejszając szkodliwe emisje.
3. Oszczędzaj energię i staraj się pozyskiwać ją ze źródeł odnawialnych.
4. Zdobywaj wiedzę o energii odnawialnej ale pamiętaj, że także jej rozwój musi być przyjazny środowisku.
5. Zmieniaj nieprzychylne ekoenergetyce nawyki i postawy.

Nasze cele

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Jej głównymi formami pracy są:

Organizowanierganizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego i portalu internetowego poświęconego problematyce zgodnej z celami działania Fundacji

Współpraca ze szkołami wszelkich szczebli w edukacji ekoenergetycznej

Opiniowanie technologii, produktów, programów działania dotyczących przedmiotu działania Fundacji,

Ustanowienie nagrody „Zielony Feniks” i doroczne jej wręczanie za osiągnięcia, dla osób i podmiotów, w zakresie działania Fundacji,

Prowadzenie wymiany poglądów i doświadczeń celem wypracowania oraz prezentacji wspólnych poglądów osób i organizacji związanych ze środowiskiem animatorów ekoenergetyki

Nasze inicjatywy

Rozwiń zakładkę i dowiedz się więcej o naszej działalności.

Jest to jedna z największych i najstarszych, ogólnopolskich imprez poświęconych szerokorozumianej ekoenergetyce, która w pierwszych pięciu latach organizowana była przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gminę Polkowice pod nazwą „Ogólnopolskie Forum Ekoenergetyki w Polkowicach”. Następnie, głównie z powodów logistycznych, projekt został przeniesiony do Opola, gdzie do inicjatywy dołącza PZM rozszerzając formułę o zagadnienia ekomotoryzacji (alternatywne napędy i paliwa, technologie energooszczędne, proekologiczne rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne itp.) a w rozszerzonej formule przyjmuje nazwę „Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu”.

Od początku Festiwal organizowany jest w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. W trakcie Festiwalu realizowane są przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze i kierowane do różnych adresatów. Mamy zatem do czynienia z konferencją, sympozjum naukowym seminarium dla diagnostów, młodzieżowe forum, a także z giełdą kooperacyjną dla przedsiębiorców. Był już panel dla ludzi trzeciego wieku, a także konkursy dla dzieci z przedszkola i szkół podstawowych. Realizujemy również wyjazdy studyjne, pokazując rozwiązania rzadko spotykane, wymagające upowszechnienia.

Szczególnym elementem Festiwalu jest organizowana w jego trakcie gala wręczenia, najstarszej chyba w Polsce w obszarze ekoenergetyki, Statuetki i wyróżnień „Zielonego Feniksa”. Jest ona przyznawana w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki. Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. Niezwykle wartościowym modułem są „warsztaty dobrych praktyk” dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swych naśladowców. Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny udział przedstawicieli zagranicy prezentujących badania, technologie, rozwiązania prawno-finansowe swych krajów.

Dotychczas w trakcie Forum i Festiwalu odbyło się ok. 180 imprez, ok. 400 godzin obrad, udział wzięło ok. 7000 uczestników; kilkudziesięciu profesorów, ponad dwieście firm, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej ale także wielu rolników, prosumentów i liczna grupa młodzieży szkół średnich technicznych, i studentów.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Festiwalu Ekoenergetyki. Statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
  • Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki
  • Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki
  • Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

    Ekomotoryzacja - od 2021 r. odrębna Kapituła.

  • Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekomotoryzacji
  • Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacyjnej
  • Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekomotoryzacji
  • Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekomotoryzacji
 
Dokumenty do pobrania:

Rada fundacji

Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą:
prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich

Michał Górski

dr inż. Tomasz Walski

Dane fundacji

Prezesem fundacji jest Pan Jacek Walski.

Dane kontaktowe

Napisz do nas używając poniższych danych kontaktowych lub skorzystaj z formularza zamieszczonego obok.

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

jacek.walski@zielonyfeniks.pl

+48 508 939 932

Formularz kontaktowy